Bezpłatne badanie spirometryczne dla palaczy

Sprawdź czy możesz być chory na POChP!

Zrób test zagrożenia:

 1. Czy palisz lub paliłeś papierosy?
 2. Czy masz przynajmniej 40 lat?
 3. Czy często kaszlesz,
 4. Czy podczas szybkiego marszu tracisz oddech,
 5. Czy obawiasz się o stan Twoich płuc.

Jeżeli odpowiedziałeś TAK na przynajmniej dwa z wyżej wymienionych pytań to możesz być chory na POCHP to przyjmij nasze zaproszenie i wykonaj badanie spirometryczne.

Przychodnia Południe zaprasza Panie i Panów palących papierosy do wykonania badania spirometrycznego, w ramach porady antynikotynowej Programu NFZ, w celu przeprowadzenia wczesnej diagnostyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Zaproszenie skierowane jest do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy i u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Świadczenia udzielane są bez skierowania, bez względu na przynależność świadczeniobiorców do list innych lekarzy POZ

Gdzie i kiedy należy się zgłosić?

Można zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę; telefonicznie 343 712 448 lub pocztą e-mail programy@przychodniapoludnie.pl. Skierowanie nie jest potrzebne. Z bezpłatnych badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, pomiędzy 40 a 65, które nie wykonywały badań spirometrycznych w ciągu ostatnich trzech lat.

 • Uzgodnienie terminu wizyty w Pracowni Spirometrycznej osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail,
 • Rejestracja w Biurze Obsługi Pacjenta – prosimy o okazanie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dowodu ubezpieczenia w NFZ.

Jakie świadczenia?

W ramach programu realizowane są kolejno następujące świadczenia:

 • Zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu i wykonanie Testu uzależnienia od nikotyny wg Fagerströma,
 • Wykonanie badań diagnostycznych: pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi,
 • Wykonanie badania spirometrycznego,
 • Udzielenie porady lekarskiej: w tym m.in. edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu; porada antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej.

Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie określić stan Państwa zdrowia i ryzyko zachorowania na choroby odtytoniowe. Jeśli ktoś zdecyduje się podjąć walkę z nałogiem, otrzyma skierowanie do poradni specjalistycznej, w której przygotowany zostanie dla niego program terapii odwykowej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kieruje się pacjenta na dalszą diagnostykę.

Świadczenia są wykonywane w ramach Programu Profilaktycznego Narodowego Funduszu Zdrowia – Profilaktyka Chorób Odtytoniowych (w tym POChP) – etap podstawowy.

Osoby palące w wieku od 18 roku życia mogą się również zgłosić bez skierowania bezpośrednio do Poradni Antynikotynowej Przychodni Południe. Szczegóły na naszej stronie programu – Palenie jest uleczalne.

Speak Your Mind

*